Gespreksleider

Als gespreksleider ben ik inzetbaar op velerlei vlak. Hieronder wordt een aantal voorbeelden vermeld van wat ik heb gedaan.

Gespreksleider / dagvoorzitter bij VOS/ABB

​In oktober 2017 heb ik drie discussiebijeenkomsten voor VOS/ABB geleid over de Samenwerkingsschool. Onderwerp van de discussiebijeenkomsten was de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De uitkomsten van de gespreksronden worden gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 29 november in Woerden. Daarna wordt bepaald of die uitkomsten wellicht moeten leiden tot een koerswijziging. ​Ik heb deze middagen geleid op verzoek van de organisatie.

Aanbeveling van Erik Renkema 

"Tineke heeft drie bijeenkomsten over samenwerkingsscholen begeleid. Ze toonde hierbij aan dat ze zich uitstekend had ingelezen in de lastige materie en constructief had meegedacht over de opzet van de bijeenkomsten. Door met regelmaat opmerkingen van de deelnemers, bestuurders openbaar onderwijs, helder en accuraat samen te vatten gaf ze hen het gevoel dat hun inbreng ertoe deed. En dit alles uiterst rustig en betrouwbaar." - ​Erik Renkema, Hogeschoolhoofddocent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit ~ Hogeschool Windesheim 

Gemeenteraad en Provinciale Staten

Ik heb een gesprek mogen leiden tussen een afvaardiging van een gemeenteraad en een afvaardiging van Provinciale Staten. Zij hadden verschillende visies over het betreffende onderwerp. Doel van het gesprek was (meer) begrip voor elkaars standpunten creëren.
De aanvraag voor deze opdracht kwam een dag van te voren. Door goede afstemming met de opdrachtgever was het mogelijk dit vorm te geven.

Gespreksleider kerk

Voor de Protestantse Gemeente Biddinghuizen was ik gespreksleider bij een meedenkochtend over seniorenpastoraat. Een waardevolle bijeenkomst waarin de pioniers van de kerk in het dorp meedachten met pastoraat voor nu en in de toekomst. Mijn taak was met name het verduidelijken en verwoorden van de reacties vanuit de zaal en het voorstel vanuit kerkenraad en werkgroep pastoraat.


Gesprek tussen zaal en panel

Tijdens de door Oost Flevoland Woondiensten georganiseerde bewonersavond op 26 mei 2016 mocht ik het panelinterview leiden. Het gesprek met de zaal ging over gezond ouder worden in Dronten.


Realisatie: Sybit - Software op Maat